Euromex Polymer AB
Ljungabrovägen 296-15
270 21 Glemmingebro

Så började det...

Euromex bildades 1991 som ett marknads och utvecklingsbolag. Bolagets affärsidé var redan från grundandet att arbeta tätt tillsammans med etablerade företag verksamma i tillverkning av produkter och applikationer i polymera material. Samarbetet skall ske med både svenska såväl som utländska tillverkare.

Under de senaste åren har vår affärsidé utvidgats till att nu även omfatta solida och pneumatiska däck och tillhörande fälgar till truckar och liknande applikationer.

Vidare har ett nära samarbete etablerats med kvalificerade kinesiska tillverkare av gjutna och smidda detaljer med tillhörande maskinbearbetning varför vi nu kan erbjuda gjutna och smidda produkter speciellt med inriktning på slitgods i krävande applikationer.

Euromex består i dag av 3 dotterbolag var och ett med sin specialinriktning.

Euromex Tyres produkter, så som punkteringsfria massivdäck till skottkärror, jordbruksmaskiner, rullstolar etc., finns numera presenterade på Euromex Tyres separata sida, Euromex Tyres AB, som även finns på internet under pseudonymerna www.punkteringsfriadäck.se och www.massivdäck.se

© 2008 Euromex Polymer AB all rights reserved    |    Design by David Amri