Euromex Polymer AB
Ljungabrovägen 296-15
270 21 Glemmingebro

Så började det...

Euromex bildades 1991 som ett marknads och utvecklingsbolag. Bolagets affärsidé var redan från grundandet att arbeta tätt tillsammans med etablerade företag verksamma i tillverkning av produkter och applikationer i polymera material. Samarbetet skall ske med både svenska såväl som utländska tillverkare.

Under de senaste åren har vår affärsidé utvidgats till att nu även omfatta solida och pneumatiska däck och tillhörande fälgar till truckar och liknande applikationer.

Vidare har ett nära samarbete etablerats med kvalificerade kinesiska tillverkare av gjutna och smidda detaljer med tillhörande maskinbearbetning varför vi nu kan erbjuda gjutna och smidda produkter speciellt med inriktning på slitgods i krävande applikationer.

Euromex består i dag av 3 dotterbolag var och ett med sin specialinriktning.

Euromex Tyres produkter, så som punkteringsfria massivdäck till skottkärror, jordbruksmaskiner, rullstolar etc., finns numera presenterade på Euromex Tyres separata sida, Euromex Tyres AB, som även finns på internet under pseudonymerna www.punkteringsfriadäck.se och www.massivdäck.se

© 2008 Euromex Polymer AB all rights reserved    |    Design by David Amri
Similarly, mení»s collection of replica Rolex watches are replica watches sale offered in the market in the models like Air-King, Explorer, Daytona, Submariner, Deepsea, etc. With the availability of innumerable online stores, you need to replica watches sale look no further. Browse the web by sitting at your workplace only and search the various models of swiss replica watches that are available in the market. It is for sure that you will get amazed by looking at the collections that are being replica watches sale offered by various online stores. If you make a purchase from a reliable store, then stay assured of receiving fine quality cheap replica watches that are covered under guarantee period. Thus, make a wise decision by purchasing Rolex fake watches at reasonable rates and experience the touch of luxurious brand at your wrist!